Blog / Makaleler

   İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler.

Haberin Devamı...

   İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı   UZMANLIK           20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı ACAR OSGB  , İş Güvenliği Hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmektedir. İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve işyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte b

Haberin Devamı...

   İş Sağlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri          ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA                                 YÖNETMELİK GEREĞİ (15 Mayıs 2013)   MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Aşağıda  belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

Haberin Devamı...

   Risk Analizleri

Risk Analizleri   Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

Haberin Devamı...

Toplam : 4 adet Bilgi Bulunmaktadir.