İşyeri Hekimliği

banner

İşyeri Hekimliği

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler.

 

İşe Giriş Muayeneleri

İşe giriş / periyodik muayene formunun doldurularak yönetime ve çalışana bildirilmesi.

 

Periyodik Sağlık Muayeneleri

Sağlık birimi tarafından gerçekleştirilecek sağlık gözetimi planının hazırlanması ve uygulanması.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Çalışmaları

Kurula katılarak, çalışma ortamı ve çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunulması ve danışmanlık.

 

Risk Değerlendirme Çalışmaları

Tüm sektörler için sağlık ve güvenlik ekibimizle, firmanız yetkilileri ile birlikte risk değerlendirme çalışması.

 

Ortam Ölçümleri

Risk değerlendirme çalışmaları gözden geçirilerek hangi birimlerde gürültü, titreşim, ortam havası ve aydınlatma ölçümü yapılması gerektiğinin belirlenmesi ve planlanması.

Eslek Hastalığı ve Mesleki Etkilenme

İlgili incelemenin yapılması ve meslek hastalıklarının önlenmesi için araştırma yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna yazılı önerilerde bulunulması.

İş Kazaları

Çalışanlara acil müdahale gerektiren durumlarda veya kazalanma durumlarında ilk yardım ve acil tedavinin organize edilmesi, yürütülmesi ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği. İş sağlığı ve güvenliği ekibi üyeleri ile birlikte iş kazalarının sebeplerinin araştırılması, iş kazası kayıtlarının yönetmeliğe uygun olarak tutulması.

 

Poliklinik - İlk Yardım Hizmetleri - Kayıt - İstatistik

İşyerinde gerçekleştirilen poliklinik hizmetlerinin yapılması ve kaydedilmesi. Kayıtların 10 yıl boyunca saklanmasının sağlanması. İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale için personel eğitimlerini verilmesi.

İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Raporlarının Hazırlanması

Yıllık  Değerlendirme Raporu Hazırlaması, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve işyeriniz için gelecek yılın çalışma planı’nın hazırlaması.

 

Hijyen

Soyunma odaları, banyo, lavabo tuvaletler ve işyerinin tüm birim-lerinin genel hijyen koşullarının değerlendirilmesi. Yemekhane, kantin ve çay ocaklarının denetimi. İçme suyunun laboratuvarda mikrobiyolojik ve fiziksel analizinin yaptırılması. Portör muayenelerinin, formların doldurulması ile birlikte kontrol edilmesi.

 

Eğitim Çalışmaları

Hijyen, Sigara bırakma, Ergonomi, Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve yıl içinde gereksinim doğan eğitimlerin planlanmasının eğitim birimi ile sağlanması.

İşyeri Hekimlerimiz tüm bu çalışmaları, firmalara ücretsiz olarak sunduğumuz internet üzerinden çalışan yazılım programı  ile yürütürler. Bu program sayesinde firma yönetimi gerekli sorgulamaları ve kontrolleri program üzerinden yapabilir.