İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Haber Tarihi: 10-08-2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

       ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA

                                YÖNETMELİK GEREĞİ (15 Mayıs 2013)

 

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Aşağıda  belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

 

EĞİTİM KONULARI TABLOSU

 

EĞİTİM KONULARI

 

1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 

2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım

 

3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

 

EĞİTİM SÜRELERİ

 

MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

 

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, 3 YIL içinde

 

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, 2 YIL içinde

 

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat HER YIL olarak  her çalışan için düzenlenir.