Risk Analizleri

Haber Tarihi: 10-08-2015

Risk Analizleri

 

Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu göz önüne alarak,Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımları belirleyerek,çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten ve işyerlerinde uygulanabilirliği sağlayan Risk Değerlendirmesi hazırlanır.

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerleri,  28512 sayılı Resmi Gazete ile 29 Aralık 2012 de yayınlanan İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme yönetmeliğine göre; İşveren,  çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

 

01.01.2013 tarihinden itibaren İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverenlere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Madde:10’a göre 3234 TL/Her ay para cezası uygulanmaktadır. Uygunsuzluğun devamı halinde Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek 4851TL TL / Her ay  (Aykırılığın devamı halinde) para cezası uygulanmaktadır.